Somatii de plata

Somatii de plata

Somații de plata

09.11.2016

Anunt Colectiv-nr.26640/09.11.2016- Titluri executorii, Porpriri

În  temeiul art.47 alin.(5)  lit.  b) din  Legea  nr.207/2015 privind Codul de procedurăfiscală, cu modificărileși completările ulterioare,comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale/acte de executare pentru următorii contribuabil:

ANEXA NR.1 – TITLURI EXECUTORII/SOMATII IMPOZITE SI TAXE LOCALE PERSOANE FIZICE 01.01.2016-09.11.2016

Anunt Colectiv – Somatii de plata Persoane Juridice –nr.26643/09.11.2016

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

ANEXA NR. 2 – TITLURI EXECUTORII/SOMATII IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE 01.01.2016-09.11.2016

Anunt Colectiv – Somatii de plata Persoane Juridice nr.26645/09.11.2016

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

ANEXA NR. 3 – TITLURI EXECUTORII/SOMATII AMENZI PERSOANE FIZICE/JURIDICE