Somatii de plata

Somatii de plata

Somații de plata

16.06.2016

Anunt Colectiv-  Titluri executorii, Porpriri – Persoane Fizice

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin.(6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

ANEXA NR.1 – TITLURI EXECUTORII/SOMATII IMPOZITE SI TAXE LOCALE PERSOANE FIZICE