Compartiment Relații Publice, Registratură, Secretariat

Compartiment Relații Publice, Registratură, Secretariat

Compartiment Relații Publice, Registratură, Secretariat

CONTACT:

tel. 0242-515-770
mail secretariat.primariaoltenita@gmail.com

PROGRAM DE LUCRU:

Vă stăm la dispoziţie şi la tel. 0242-515-770, între orele 8:30 -16:30 (luni), 8:30 – 16:30 (marţi, miercuri, joi, vineri), Registratura

Obiective :

– facilitarea participării directe a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor la nivelul administraţiei locale

– asigurarea accesului gratuit şi permanent la informaţie, atât din domeniul administraţiei locale cât şi din alte domenii de activitate

– scurtarea timpului şi a efortului afectat de cetăţean rezolvării unei probleme personale sau comune unui grup;

– evitarea stress-ului cetăţeanului, generat de cele mai multe ori de imposibilitatea lui de a depista modalitatea de a obţine unele drepturi legale sau informaţii utile şi instituţia, serviciul său persoana care îi poate rezolva problema

– crearea unor relaţii de colaborare cu alte instituţii publice

Oferta :

– asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local şi a Primăriei Oltenita, preluând reclamaţiile, sugestiile sau sesizările cetăţenilor cu privire la planuri sau proiecte noi pe care Primăria intenţionează să le dezvolte.

– oferă relaţii privind modalitatea de a obţine diverse documente, avize, aprobări, care , potrivit legii, intra în competenţa Primăriei sau Consiliului Local, Centrul asigurând şi serviciile legate de prelucrarea acestor documente în vederea soluţionării, scutindu-l pe cetăţean de eforturi suplimentare.

– asigură întreaga activitate privind audienţele la conducerea executivă a Primăriei;