PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTARARI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

28.10.2017

Proiecte de hotarari supuse aprobării pentru sedinţa extraordinara din data de: 28.10.2017

 

-Proiect de hotarare pentru aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.09.2017.
-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
-Proiect de hotarare privind închirierea prin licitatie publica a unui spaţiu apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, b-dul Republicii nr.16- interior Hala Centrala, in suprafaţa totala de 41,68, mp.,cu destinaţia spaţiu comercial.
-Proiect de hotarare privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Interventii pentru obiectivul de investitii ” Lucrări de asfaltare alei parc central in municipiul Oltenita”, inclusiv indicatorii tehnico-economici.
-Proiect de hotarare privind aprobarea strămutării plăcii comemorative dedicate “Eroilor din Oraşul Oltenita cazuti in războiul antifascist 1944-1945”.
-Diverse.
p.v. -11.09.2017