PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTARARI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

08.08.2017

Proiecte de hotarari supuse aprobării pentru sedinţa extraordinara din data de: 08.08.2017

 

-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului municipiului Oltenita in Adunarea Generala a Acţionarilor a S.C.“ECOAQUA”S.A. Calarasi, convocata pentru data de 08.08.2017
-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (actualizati) si a devizului general
(actualizat) pentru obiectivul de investitii ’’Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului municipal Oltenita”.
-Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii pentru obiectivul de investitii”Amenajare adapost câini fara stapan,construire anexa parter si imprejmuire”.
-Diverse