PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTARARI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

21.06.2018

Proiecte de hotarari supuse aprobării pentru sedinţa ordinara din data de: 21.06.2018

 

ORDINE DE ZI 

 – şedinţa ordinara din data de 21.06.2018 –

-21 IUNIE 2018, ORA 16.00, Sala 1 –

 

-Proiect de hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz si servitute, in favoarea S.C. E- Distribute Dobrogea S.A., asupra unor terenuri apartinand domeniului public al municipiului Oltenita;
-Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui bun imobil- apartament- apartinand proprietatii private a statului,construit prin A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103.bloc Sahia ILsc.C, etaj 4,ap.23, către d-na Dociu Victorita-Florica, titulara a contractului de închiriere;
-Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil- teren- apartinand domeniului privat al municipiului OlteniţaJn suprafaţa de 114 mp., situat in municipiul Olteniţa. str.Barierei nr.lA ;
-Proiect de hotarare privind transformarea/in fiinţarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa;
-Diverse.
-P.V.-31.05.2018
-P.V.-06.06.2018