PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTARARI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

23.10.2018

Proiecte de hotarari supuse aprobării pentru sedinţa ordinara din data de: 23.08.2018

 

ORDINE DE ZI 

 – şedinţa ordinara din data de 23.10.2018 –

-23 OCTOMBRIE  2018, ORA 16.00, Sala 1 –

 

-proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetului local la data de 30.09.2018;
-proiect de hotarare privind stabilirea
impozitelor si taxelor ce se vor apliva in anul 2019, in municipiul Oltenita;
-proiect de hotarare privind aprobarea preluarii unor bunuri noi rezultate in urma finalizarii investitiei ” Extindere si reabilitarea retelolor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita -CL10″ si inscrierea acestora in domeniul public al municipiului Oltenita;
-proiect de hotarare privind Aprobarea darii in administrarea operatorului regional SC ECOAQUA SA Calarasi a bunurilor noi rezultate in urma finalizarii investitiei ” Extindere si reabilitarea retelolor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita -CL10″
-proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locuinte din Budesti din Blocul G40, Sc. A, situat in municipiul Oltenita, b-dul. 1 Decembrie, nr. 82
-proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Oltenita a unui bun imobil(C3-magazie de lemne), aflat in administrarea Scolii gimnaziale “Alex d. Ghica” Oltenita, scoaterea din functiune, casare, demolare si valorificarea acestuia;
proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (actualizati) si a devizului general (actualizat) pentru obiectivul de investitii Amenajari exterioare in zona limitrofa investitiei ” Blibioteca municipala, muzeu de arheologie si sala de spectacole in municipiul Oltenita;
-proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 120/27.09.2018, privind plata unor sume de bani cu titlu de pret, dobanda penalizatoare si cheltuieli de judecata catre SC SEM-COM 2000 SRL- in insolventa
-proiect de hotarare pentru aprobarea metodologiei de acordare si a cuantumului gratuitatii la transport cu metroul beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
-proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigrama si stat de functii ale Serviciului Public Unitate de Asistenta Medico-Sociala Oltenita .- Proiect de hotarare privind completarea Consiliilor de Administraţie din doua institutii de invatamant din municipiul Oltenita, cu reprezentanţi ai Consiliului local
-Proiect de hotarare pentru modificarea nr.crt. 165 din anexa la Hotararea nr.99 /26.08.1999 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind insusirea listei de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
-Proiect de hotarare privind aprobarea unor documente necesare achizitionarii de energie electrica de catre municipiul Oltenita, in calitate de consumator eligibil.
p.v.27.09.2018
p.v. 17.10.2018
-Diverse