PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTARARI

18.04.2019

ORDINE DE ZI

– sedinta ordinara din data de 18.04.2019

-18 APRILIE 2019, ORA 16.00, Sala 1 –

-Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul
2018;
-Proiect de hotarare pentru aprobarea execuţiei bugetului local la 31.03.2019;
– Proiect de hotarare pentru stabilirea cuantumului burselor ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Oltenita, in anul 2019, precum si a numărului beneficiarilor acestora;
– Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.pe anul 2019 si estimările pe anii 2020-2022;
– Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie aferente obiectivului de investitii ’’Reabilitare trotuare in municipiului Oltenita-etapa a-II-a”;
– Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui bun imobil- apartament-apartinand proprietatii private a statului, construit prin A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103,bloc Sahia II,sc.C,etaj 4,ap.23,catre d-na Dociu Victorita-Florica,titulara a contractului de închiriere;
– Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului Oltenita;
– Proiect de hotarare pentru stabilirea sediului Direcţiei Politie locala Oltenita;
– Proiect de hotarare privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Oltenita in Consiliile de Administraţie ale unor institutii de invatamant din municipiul Oltenita.
– raport de specialitate nr.8256/08.04.2019.
– p.v. sedinta 28.03.2019