PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECTE DE HOTARARI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

15.02.2018

Proiecte de hotarari supuse aprobării pentru sedinţa extraordinara din data de: 31.01.2018

 

ORDINE DE ZI 

 – şedinţa ordinara din data de 15.02.2018 –

-15 FEBRUARIE 2018, ORA 16.00, Sala 1 –

 

-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale municipiul Oltenita, pe anul 2018 si a estimării bugetare pentru anii 2019,2020,2021;
-Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate+ Documentaţie avizare lucrări de interventie, proiect complex, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare, extindere (prin desfiinţare corpuri anexa C2, C3, C4) si dotare Şcoala Gimnaziala prof. Lucian Pavel, Municipiul Oltenita, jud. Calarasi”.
-Proiect de hotarare pentru aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare, modernizare, extindere ( prin desfiinţare corpuri anexa C2, C3, C4) si dotare Şcoala Gimnaziala prof. Lucian Pavel, municipiul Oltenita, judeţul Calarasi”.
-Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenita, str.Alex.Iliescu nr.45-47, B1.C1, sc.A, parter, ap.3, către d-1 Vlad Petrica, titular al contractului de închiriere nr.l 1596/2006.
-Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui spaţiu apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, b-dul Republicii nr.16- interior Hala Centrala , in suprafaţa utila totala de 39,94, mp.,cu destinatia spaţiu comercial.
-Proiect de hotarare pentru modificarea pct.5 al anexei la H.C.L. nr.10/ 26.01.2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii ce se efectueaza de către S.C. Ecosal Servicii Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018.
-Proiect de hotarare pentru alegerea preşedintelui de şedinţa pentru perioada martie-aprilie 2018.
-Diverse.
-p.v. 31.01.2018