Proces verbal de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul/examenul de ocupare a postului vacant

Proces verbal de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul/examenul de ocupare a postului vacant

Proces verbal de  selecţie a dosarelor de înscriere la

concursul/examenul de ocupare a postului vacant organizat

în cadrul Primăriei municipiului Olteniţa în data de 23 ianuarie 2019

încheiat astăzi 15.I.2019

     Având în vedere prevederile art. 19 alin(2) şi (3)  şi art. 20  din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul, gradul profesional/treapta profesională Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Țugui Ion Muncitor I ADMIS  
2. Eniță Adrian-Mihai Muncitor I RESPINS Nu a depus la dosar înscrisuri care să ateste vechime în meseria de electrician.

      Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 16 ianuarie 2019, ora 09.00 la sediul Primăriei municipiului Olteniţa.

                Afişat astăzi, 16 ianuarie 2019, ora 15.00, la sediul Primăriei municipiului Olteniţa și pe pagina de internet a instituției.

Author: Primaria Municipiului Oltenita

Comments are disabled.

Skip to content