PLATA ONLINE

PLATA ONLINE

Ce este Ghiseul.ro ?

Este Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar.
Acesta va permite plata online prin site-ul www.ghiseul.ro, operat de catre Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale, a obligatiilor fiscale locale existente. Acest site este securizat la inalte standarde privind tranzactionarea pe baza de carduri bancare.

Credentialul pentru plata prin cardul bancar pe site-ul www.ghiseul.ro, se inmaneaza personal la sediul Primariei Municipiului Oltenita din strada B-dul Republicii, Nr. 40 .

Emiterea credentialului va fi efectuata dupa completarea unei cereri de alocare de credential, insotita de copia cartii de identitate a solicitantului.

 

Va rugam sa aveti la dvs.cartea de identitate si copie dupa acesta , iar in cazul in care aveti cunostinta ca NU detineti rol unic nominal, ci un rol in comun cu alte persoane, sa prezentati si copii ale actelor de identitate ale persoanelor respective.

Ce se poate achita prin Ghiseu.ro ?

Impozit pe clădiri de la persoane fizice
Impozit pe terenuri de la persoane fizice
Impozitul pe terenul din extravilan
Alte impozite și taxe pe proprietate
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități
Alte impozite și taxe
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice
Venituri din prestări de servicii
Taxe extrajudiciare de timbru
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate