INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

Argumentare: necesitatea ocupării intravilanului municipiului Oltenița cu zone de locuințe și funcțiuni complementare celei de locuit.

Iniţiator:

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI SC GREEN OIL AND LUBES SRL

privind intenţia de elaborare a Planului urbanistic zonal –CONSTRUIRE  FABRICA DE RECICLARE ULEIURI UZATE,  siituata in intravilan mun. Oltenita, tarlaua 89 , parcela A5774, în perioada: 13.03.2017 – 27. 03.2017

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului  BARBU MARIANA CORINA., municipiul Oltenița, tel. 0242 / 515770, interior 107, sau la adresa, Bd. Republicii, nr. 40, et.2, camera 18, Primaria Oltenita.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat de către iniţiator către Primăria municipiului Oltenița în termen de 5 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

  • elaborare propuneri de reglementare;
  • obţinere aviz tehnic;
  • aprobare P.U.Z. prin Hotărâre de consiliu local.

 

Author: Primaria Municipiului Oltenita

Comments are disabled.