INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Argumentare:necesitatea schimbarii functiunii existente (zona arabil) in zona prestari servicii, industriale/depozitare.
Iniţiator: MDE CONVERTING S.R.L.
-Municipiul Oltenita, sos. Chirnogi, nr. 2A.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”BIROURI P+1E, PRODUCTIE-DEPOZITARE SI IMPREJMUIRI”- mun. Oltenita, intravilan, b-dul 22 Decembrie, nr. 1S, NR. CAD.23519, judetul Calarasi

în perioada 08.03.2017 – 22.03. 2017,
Orele 08.00 – 16.30
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, BARBU MARIANA CORINA, tel./ fax 0242 515 169; 0242 515 087, etaj 2 camera 18 Primaria mun. Oltenita
Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.
Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat de către iniţiator către Primaria
mun. Oltenita în termen de 5 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.
Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.
– elaborare propuneri de reglementare
– obtinerea aviz tehnic
‐ aprobare P.U.Z. prin H.C.L.

Author: Primaria Municipiului Oltenita

Comments are disabled.