Formulare Starea civilă

Formulare Starea civilă

Formulare Starea civilă

NOTĂ:

Declaraţia de căsătorie însoţită de actele
necesare în vederea încheierii căsătoriei se depune la Primăria Mun. Oltenita–
Stare Civilă în timpul
programului cu publicul cu
10 zile înainte de încheierea căsătoriei, în care se cuprind atât ziua
în care a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se
oficiază căsătoria.

La depunerea actelor în vederea încheierii căsătoriei prezenţa ambilor soţi este obligatorie.