Formulare Registrul Agricol

Formulare Registrul Agricol

FORMULARE URBANISM

Notă:

Perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urrnatoarele:
a) 5 ianuarie -1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate si cel pe care 11 utilizeaza, cladirile cu destinatia de locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pentru a fi inscrise In registrul agricol si in afara acestor intervale de timp, in cazul in care au intervenit modificari in proprietate, In termen de 30 de zile de la aparitia modificarii.