Formulare Registrul Agricol

Formulare Registrul Agricol

FORMULARE REGISTRUL AGRICOL

Anunț:

În atenția următoarelor categorii de deținători de terenuri și animale:

– Persoanele fizice cu domiciliul fiscal în municipiul Oltenița;

– Persoanele fizice cu domiciliul în alte localități;

– Persoanele juridice cu domiciliul fiscal în municipiul Oltenița(societăți comerciale,societăți/asociații agricole,unități de învățământ,sănătate,culte,industrie,transport,construcții,administrație publică etc.,cu excepția unităților aparținând Ministerului Apărării Naționale,Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Justiției și Serviciului Român de Informații);

– Persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localități,care dețin pe raza municipiului Oltenița bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol,precum terenuri agricole(inclusive grădini situate în intravilan,pomi fructiferi,viță de vie etc.)sau silvice,animale domestice și /sau animale sălbatice crescute în captivitate(bovine,ovine,caprine,porcine,cabaline,iepuri,animale de blană,păsări,familii de albine etc.) utilije și instalații pentru agricultură  și silvicultură,construcții,etc.

Potrivit Ordinul nr.289/147/7325/437/1136/1588/3/2017(2018) al Ministerului  Agriculturii și Dezvoltării Rurale,Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Dezvoltării Regionale,Administrației Publice și Fondurilor Europene,Ministerul Finanțelor Publice,Institutul Național de Statistică,Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară,Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor,pentru aprobarea Normelor tehnice a completării registrului agricol pentru perioada 2015-2019,categoriile menționate mai sus au obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Mun. Oltenița,datele privind suprafețele de terenuri agricole(inclusiv grădini familiale),utilajele agricole,animalele,păsările,familiile de albine,pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate,pe raza Municipiului Oltenița,la următoarele termene:

  1. a) 5 ianuarie și ultimele zile lucrătoare ale lunii februarie 2018,pentru datele anuale privind membrii gospodăriei,terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează ,clădirile cu destinția de locuință,construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică,mașinile,utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură,efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an,precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin,ca urmare a vânzării-cumpărării,a produșilor obținuti,a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
  2. b) 1-31 mai 2018,pentru datele privind modul de folosință al terenului,suprafețele cultivate,terenurile necultivate,ogoarele,numărilor pomilor în anul agricol respectiv.
  3. c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara intervalului de timp,în cazul în care au intervenit modificări în proprietate,în termen de 30 zile de la apariția modificării.

Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau,în lipsa acestuia,de un alt membru major al gospodăriei,prin vizitarea/invitarea la primărie,a persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol sau la primărie.

Înscrierea  în registrul agricol a datelor privind clădirilor și terenurile,a titularului dreptului de proprietate asupra acestora,precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe bază de documente,anexate  la declarație.

Potrivit art.20 alin.(1) din Ordonanța nr.28/2008 a Guvernului României,nedeclararea la termenele stabilite și în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol precum și refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor,constituie contravenție se sancționează cu amnedă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice,iar în cazul persoanelor juridice,cu amendă de la 300 lei la 1500 lei.

Având în vedere cele arătate mai sus,persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) și juridice(societăți comerciale,societăți/asociații agricole etc.) deținători de terenuri,animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol,au obligația  să declare datele mai susmenționate,în vederea înscrierii  în Registrul Agricol al Municipiului Oltenița.

Drept urmare,persoanele fizice și juridice, din categoriile menționate mai  sus,sunt rugate să se prezinte la sediul Primăriei Municipiul Oltenița,din B-dul Republicii,nr.40,cam.16,parter,Compartimentul Registrul Agricol,din proprie inițiativă ,zilnic,de luni până joi,în zilele lucrătoare,între orele 8,30-16,00,pentru declararea și înscrierea datelor în registrul agricol.

                                               S E C R E T A R,

                                                        Butoi  Ion