Formulare Asistenţa Socială

Formulare Asistenţa Socială

Formulare Asistenţa Socială

În conformitate cu prevederile art.15 alin.(4) din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece coroborat cu prevederile art.3 alin. (4) din HG nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70 / 2011 – formularul de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, aprobat prin H.G. nr.778/2013 (acordarea ajutorului social, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei) va fi pus la dispoziţia solicitanţilor şi în format electronic, pe www.primariaoltenita.ro