DISPOZITIE pentru modificarea orei de incepere a sedintei din data de 27.04.2017

DISPOZITIE pentru modificarea orei de incepere a sedintei din data de 27.04.2017

DISPOZITIE
pentru modificarea orei de incepere a sedintei din data de 27.04.2017
a Consiliului local al Municipiului Oltenita

PRIMARUL MUNICIPIULUI OLTENITA – autoritatea executiva a administratiei
publice locale, Avand in vedere :
– prevederile Dispozitiei nr.215/20.04.2017 a Primarului Municipiului Oltenita pentru convocarea Consiliului local al MunicipiuluiO ltenita in sedinta ordinara Ia data de 27.04.2017
– prevederile art. 63,alin.(l), lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul dispozitiilor art.68 (l) din Legea nr. 215/2001 privind adrministratia publica locala, republicata in februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Oltenita lin data de 27.04.2017 va incepe la ora 11,oo.
Art.2 Dispozitia nr.215/20.04.2017 a Primarului Municipiului Oltenita pentru convocarea
Consiliului local al Municipiului Oltenita in sedinta ordinara la data de 27.04.2017 se modifica in mod corespunzator.

Author: Primaria Municipiului Oltenita

Comments are disabled.

Skip to content