DECLARATII DE AVERE

DECLARATII DE AVERE

DECLARAŢII DE AVERE – ACEASTA SECTIUNE ESTE IN PROCESUL DE REDESIGN, INFORMATIILE PREZENTE AICI SUNT COMPLETE, DAR GREU DE ACCESAT PENTRU ANUMITE TIPURI DE INTERNET SI CALCULATOARE – AM LUAT DECIZIA DE A SCHIMBA MODUL DE PREZENTARE

DECLARAŢII DE AVERE PE DIRECŢII, SERVICII şi SERVICII PUBLICE SUBORDONATE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 și completată de OUG 40/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice, a funcțiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, vă prezentăm declarațiile de avere ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei Oltenița.

Declarațiile de avere se vor publica pe MĂSURA CE SE VOR MODIFICA ȘI COMPLETA CONFORM PREVEDERILOR LEGALE.

Temei legal : Legea 161/ 2003, modificată și completată de Ordonanța de Urgență nr. 40 publicată în Monitorul Oficial nr.378 din 2 iunie 2003