Concurs de recrutare

Concurs de recrutare

A N U N Ţ

Consiliul Local Olteniţa – Direcţia Asistenţă Socială Olteniţa cu sediul in mun.Olteniţa, bd. Republicii,nr.39,bl.R,sc.C,parter, judeţul Călăraşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier cl.I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Salarizare, Resurse Umane, astfel :

            a)Dosarele de înscriere se vor depune la sediul D.A.S. Olteniţa până la data de 20.03.2019.

            b)Selecţia dosarelor va avea loc în perioada 21.03.2019 – 27.03.2019 la sediul D.A.S. Olteniţa.

            c)Proba scrisă va avea loc la data de 01.04.2019, orele 09.30 la sediul Cantinei de Ajutor Social din municipiul Olteniţa,str.Traian,nr.16, judeţul Calarasi.

            d)Proba interviu va avea loc la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Condiţii de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier cl.I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială Olteniţa :

– Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

– Condiţii specifice :

1) studii  universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiințelor economice;;

2) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

3) cursuri de perfecţionare/specializare cu certificat de absolvire– Operator calculatoare. 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  Directiei Asistenţă Socială Olteniţa situat in mun.Olteniţa, bd.Republicii, nr.39, bl.R, sc.C, parter, telefon 0242 / 515659.

                                    DIRECTOR EXECUTIV

                                 HULEA MIRELA-IONELA

Author: Primaria Municipiului Oltenita

Comments are disabled.