Buletin informativ

Buletin informativ

Buletin informativ(legea 544/2001)

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice Legislație
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice Regulamentul de organizare şi funcţionare
Organigrama aprobată conform legii
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice Conducere

Numele şi prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informatiilor publice

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice 1. Datele de contact ale autorităţii: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-mail
2. Programul de funcţionare al instituţiei
e) audienţe Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere
f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil Bugetul aprobat
Bilanţul contabil
g) programele şi strategiile proprii Programele şi strategiile autorităţii sau instituţiei publice
h) lista cuprinzând documentele de interes public Documentele de interes public stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice.
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii Documente produse şi/sau gestionate la nivelul autorităţii sau instituţiei publice.
j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate Se vor indica prevederea legală, termene şi instanţa la care se va introduce acţiunea. După caz, se vor prezenta alte moduri de contestare, cu indicarea procedurii specifice.