Anunt angajari S.P.A.S.Oltenit

Anunt angajari S.P.A.S.Oltenit

Serviciul Public Asistenta Sociala Oltenita organizeaza la data de 13.04.2017, orele 08.30 a.m. la sediul S.P.A.S.Oltenita, examen in vederea promovarii personalului contractual din cadrul structurii proprii.

 

Cererile de inscriere la examen se vor depune la sediul S.P.A.S. Oltenita pana la data de 06.04.2017.

Selectia dosarelor va avea loc la data de 07.04. 2017 la sediul S.P.A.S. Oltenita.

 

A.Conditii de inscriere la examenul de promovare a personalului contractual din cadrul SPAS Oltenita:

  1. sa aiba cel putin 3 ani de vechime in gradul profesional al functiei contractuale din care promoveaza;
  2. sa fi obtinut cel putin calificativul “bine” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani;
  3. sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii.
  4. Bibliografie :
  5. Legea asistentei sociale nr.292/2011;
  6. Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 

C.Tematica examenului de promovare :

-Sistemul national de asistenta sociala ;Valori si principii generale

-Beneficiile de asistenta sociala – definire, clasificare, administrare

-Serviciile sociale – definire si clasificare

-Asistenţa socială a copilului şi a familiei

-Atribuţiile principale ale autorităţilor administraţiei publice locale in domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială

-Principii care guvernează conduita profesională a personalului contractual

-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

 

DIRECTOR EXECUTIV,

                                           Hulea Mirela – Ionela

 

Author: admin

Comments are disabled.