Amanarea examenului pentru promovarea

Amanarea examenului pentru promovarea

                D E C I Z I E  NR.77 /02.08.2017

Privind privind amanarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior a unui functionar public din cadrul Serviciului Public Asistenta Sociala Oltenita

 

DIRECTORUL EXECUTIV AL SERVICIULUI PUBLIC ASISTENTA SOCIALA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA,

Avand in vedere:

-prevederile art.74 din H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

-adresa nr.2502/02.08.2017 a Serviciului Public Asistenta Sociala privind solicitarea amanarii examenului de promovare in grad profesional imediat superior;

-prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Oltenita nr. 162 /2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2017;

-prevederile Hotararii Consiliului Local Oltenita nr.113/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Asistenta Sociala Oltenita;

In conformitate cu prevederile art.68 alin.1 lit.”a” si “e” din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

Art.1-Examenul in vederea promovarii in grad profesional imediat superior a unui functionar public- consilier cl.I, grad profesional principal, din cadrul structurii Serviciului Public Asistenta Sociala Oltenita, organizat la data de 07.08.2017, orele 9,30, la sediul S.P.A.S. Oltenita se amana pentru data de 18.09.2017, orele 9,30, la sediul S.P.A.S. Oltenita.

Art.2-Managerul de resurse umane va asigura comunicarea deciziei factorilor interesati.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Hulea Mirela-Ionela

Author: admin

Comments are disabled.